Không có kết quả nào phù hợp với tìm kiếm của bạn
Bộ lọc
20/8/2018

Ai Cập - Ngày Arafat

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Argentina - Ngày Jose de San Martin qua đời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires

Bahrain - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Colombia - Ngày Đức Mẹ Mary Thăng Thiên

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia

Estonia - Ngày Khôi Phục Estonia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tallinn

Hungary - Quốc Lễ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Budapest

Kuwait - Ngày Arafat

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Morocco - Ngày Cách Mạng Quân Vương và Nhân Dân

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Oman - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Qatar - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul (Đóng cửa sớm lúc 13:00)

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Ngày Arafat

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai

Venezuela - Ngày Đức Mẹ Mary Thăng Thiên

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas

Ả Rập Saudi - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi
21/8/2018

Ai Cập - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Iraq - Lễ Hiến Tế

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Jordan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Kazakstan - Lễ Hội Kurban-Ait

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Kazakhstan

Lebanon - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Morocco - Lễ Hội Tuổi Trẻ hay Sinh Nhật Đức Vua

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Nigeria - Id el Kabir

Lagos

Oman - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Pakistan - Eid-ul-Azha

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi

Philippines - Ngày Ninoy Aquino

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Philippines

Qatar - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai

Tunisia - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis

Uganda - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Uganda

Ả Rập Saudi - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi
22/8/2018

Ai Cập - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Bangladesh - Eid-ul-Azha

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) - Ngày Tabaski

Regional Securities Exchange

Indonesia - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta

Iraq - Lễ Hiến Tế

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Jordan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Lebanon - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Malaysia - Lễ Hội Tế Thần Hari Raya Puasa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur

Morocco - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Nigeria - Id el Kabir

Lagos

Oman - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Pakistan - Eid-ul-Azha

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi

Qatar - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha

Singapore - Lễ Hội Tế Thần Hari Raya Puasa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore

Sri Lanka - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo

Tanzania - Lễ Hội Eid el Hajj

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dar Es Salaam

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai

Tunisia - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis

Ả Rập Saudi - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi

Ấn Độ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
23/8/2018

Ai Cập - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Bangladesh - Eid-ul-Azha

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Iraq - Lễ Hiến Tế

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Jordan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Lebanon - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Morocco - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Oman - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Pakistan - Eid-ul-Azha

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi

Qatar - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai

Ả Rập Saudi - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi
24/8/2018

Bangladesh - Eid-ul-Azha

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Iraq - Lễ Hiến Tế

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Jordan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Qatar - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul

Ukraine - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ukraine
25/8/2018

Iraq - Lễ Hiến Tế

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Jordan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman
27/8/2018

Anh Quốc - Ngày Nghỉ Hè của Ngân Hàng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Luân Đôn

Philippines - Ngày Anh Hùng Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Philippines
29/8/2018

Slovakia - Ngày Khởi Nghĩa Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bratislava
30/8/2018

Kazakstan - Ngày Hiến Pháp

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Kazakhstan

Peru - Ngày Santa Rosa de Lima

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lima

Thổ Nhĩ Kỳ - Ngày Chiến Thắng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul
31/8/2018

Kazakstan - Ngày Hiến Pháp

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Kazakhstan

Malaysia - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur
2/9/2018

Bangladesh - Ngày Lễ Janamashtami

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka
3/9/2018

Canada - Ngày Lao Động

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Toronto

Hoa Kỳ - Ngày Lễ Lao Động tại Hoa Kỳ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York

Việt Nam - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
6/9/2018

Bulgaria - Ngày Công Đoàn

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Sofia
7/9/2018

Brazil - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán BM&FBovespa
8/9/2018

Malta - Lễ Đức Mẹ Khải Hoàn

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malta
9/9/2018

Israel - Giao Thừa đón Năm Mới của người Do Thái

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv

Malaysia - Lễ Nhậm Chức Quốc Vương Malaysia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur
10/9/2018

Israel - Tết Năm Mới của người Do Thái I

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv

Venezuela - Ngày Đức Mẹ Coromoto

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas
11/9/2018

Ai Cập - Năm Mới theo Đạo Hồi (Hijri)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Bahrain - Tết Năm Mới của người Hijra

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Indonesia - Năm Mới theo Đạo Hồi (Hijri)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta

Iraq - Năm Mới theo Đạo Hồi (Hijri)

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Israel - Tết Năm Mới của người Do Thái

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv

Kuwait - Năm Mới theo Đạo Hồi (Hijri)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Lebanon - Tết Năm Mới của người Hegria

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lãnh Thổ Palestine - Năm Mới Hijri

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Malaysia - Năm Mới của người Hồi Giáo (Maal Hijrah)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur

Morocco - Tháng Thánh Moharram

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Oman - Năm Mới Hijri

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Năm Mới ở Ả Rập Hijri

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai
12/9/2018

Jordan - Tết Năm Mới của người Hijra

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Tunisia - Năm Mới theo Đạo Hồi (Hijri)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis
13/9/2018

Ấn Độ - Lễ Hội Ganesh Chaturthi

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
14/9/2018

Mauritius - Lễ Hội Ganesh Chaturthi

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mauritius
16/9/2018

Malaysia - Ngày Malaysia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur
17/9/2018

Chi-lê - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago

Nhật Bản - Ngày Kính Lão

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo
18/9/2018

Chi-lê - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago

Israel - Đêm trước hội lễ Yom Kippur

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv
19/9/2018

Bahrain - Ngày Ashoora

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Chi-lê - Ngày Quân Đội

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago

Israel - Hội Lễ Yom Kippur

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv
20/9/2018

Bahrain - Ngày Ashoora

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Iraq - Ngày Ashura

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Lebanon - Ngày Achoura

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Pakistan - Tháng Muharram

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi

Ấn Độ - Tháng Thánh Moharram

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
21/9/2018

Bangladesh - Tháng Muharram

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Malta - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malta

Pakistan - Tháng Muharram

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi
22/9/2018

Bulgaria - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Sofia
23/9/2018

Israel - Đêm trước hội lễ Sukkot (Lễ Lều Tạm)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv

Nhật Bản - Ngày Thu Phân

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo

Ả Rập Saudi - Ngày Quốc Khánh Ả Rập Saudi

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi
24/9/2018

Hàn Quốc - Lễ Hội Trăng Tròn - Chusok

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul

Israel - Lễ Lều Tạm (Sukkoth)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv

Nam Phi - Ngày Di Sản

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Johannesburg

Namibia - Ngày Di Sản

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Namibia

Nhật Bản - Ngày nghỉ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo

Sri Lanka - Ngày Trăng Tròn Binara

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo

Trung Quốc - Tết Trung Thu

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải

Đài Loan - Tết Trung Thu

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Đài Loan
25/9/2018

Hàn Quốc - Lễ Hội Trăng Tròn - Chusok

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul

Hồng Kông - Ngày hôm sau của Tết Trung Thu Trung Quốc

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông

Israel - Early Close

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv (Đóng cửa sớm lúc 14:45)
26/9/2018

Hàn Quốc - Lễ Hội Trăng Tròn - Chusok

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul

Israel - Early Close

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv (Đóng cửa sớm lúc 14:45)
27/9/2018

Israel - Early Close

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv (Đóng cửa sớm lúc 14:45)
28/9/2018

Cộng Hòa Séc - Ngày Nhà Nước Séc

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Prague
30/9/2018

Israel - Đêm trước hội lễ Vui Mừng cho Torah (Simchat Tora)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv
1/10/2018

Botswana - Ngày Nghỉ Pháp Định

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana

Hồng Kông - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông

Israel - Lễ Vui Mừng cho Torah (Simchat Tora)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv

Nigeria - Ngày Độc Lập

Lagos

Síp - Ngày Độc Lập của Síp

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Síp

Trung Quốc - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải
2/10/2018

Botswana - Ngày Nghỉ Pháp Định

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana

Trung Quốc - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải

Ấn Độ - Ngày Mahatma Gandhi Jayanthi

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
3/10/2018

Hàn Quốc - Ngày Lập Quốc của Hàn Quốc

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul

Iraq - Ngày Độc Lập

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Trung Quốc - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải
4/10/2018

Trung Quốc - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải
5/10/2018

Trung Quốc - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải
6/10/2018

Ai Cập - Ngày Lực Lượng Vũ Trang

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập
8/10/2018

Canada - Lễ Tạ Ơn

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Toronto

Croatia - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb

Ecuador - Ngày Độc Lập của Guayaquil

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quito

Nhật Bản - Ngày Sức Khỏe-Thể Thao

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo

Peru - Trận Chiến Angamos

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lima
9/10/2018

Hàn Quốc - Ngày Hangul

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul

Uganda - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Uganda
10/10/2018

Đài Loan - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Đài Loan
12/10/2018

Brazil - Ngày Đức Mẹ Aparecida

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán BM&FBovespa

Venezuela - Ngày Columbus

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas
14/10/2018

Tanzania - Ngày Nyerere

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dar Es Salaam
15/10/2018

Argentina - Ngày Hội Đa Văn Hóa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires

Chi-lê - Ngày Columbus

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago

Colombia - Ngày Columbus

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia

Costa Rica - Ngày Columbus

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Costa Rica

Jamaica - Ngày Anh Hùng Quốc Gia

Sàn giao dịch Jamaica

Malawi - Ngày của Mẹ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malawi

Thái Lan - The Passing of H.M. the Late King

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan

Tunisia - Ngày Di Tản

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis

Ukraine - Ngày Người Bảo Vệ Tổ Quốc

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ukraine
17/10/2018

Hồng Kông - Lễ Hội Chung Yueng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông
18/10/2018

Zambia - Ngày Cầu Nguyện

Zambia

Ấn Độ - Ngày Lễ Dasara

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
19/10/2018

Bangladesh - Durga Puja

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka
20/10/2018

Kenya - Ngày Mashujaa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kenya
22/10/2018

Hungary - Ngày Nghỉ Pháp Định

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Budapest

New Zealand - Ngày Lao Động

New Zealand
23/10/2018

Hungary - Quốc Lễ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Budapest

Thái Lan - Ngày Chulalongkorn

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan
24/10/2018

Sri Lanka - Ngày Trăng Tròn Vap

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo

Zambia - Ngày Độc Lập

Zambia
26/10/2018

Áo - Quốc Lễ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vienna
28/10/2018

Thổ Nhĩ Kỳ - Ngày Cộng Hòa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul
29/10/2018

Thổ Nhĩ Kỳ - Ngày Cộng Hòa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul
31/10/2018

Slovenia - Ngày Cải Cách

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ljubljana
1/11/2018

Ba Lan - Lễ Các Thánh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Warsaw

Chi-lê - Lễ Các Thánh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago

Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) - Lễ Các Thánh

Regional Securities Exchange

Croatia - Lễ Các Thánh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb

Ecuador - Ngày Độc Lập của Cuenca

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quito

Hungary - Lễ Các Thánh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Budapest

Lithuania - Lễ Các Thánh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vilnius

Peru - Lễ Các Thánh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lima

Philippines - Lễ Các Thánh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Philippines

Slovakia - Lễ Các Thánh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bratislava

Slovenia - Lễ Các Thánh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ljubljana

Áo - Lễ Các Thánh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vienna
2/11/2018

Brazil - Ngày Lễ Vong Hồn

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán BM&FBovespa

Chi-lê - Ngày Cải Cách

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago

Ecuador - Ngày Lễ Vong Hồn

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quito

Hungary - Ngày Nghỉ Pháp Định

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Budapest

Mauritius - Ngày Nhân Công Nước Ngoài Xuất Hiện

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mauritius

Mexico - Lễ Các Thánh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mexico

Philippines - Ngày Lễ Đặc Biệt Không Làm Việc

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Philippines

Thụy Điển - Lễ Các Thánh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Stockholm (Đóng cửa sớm lúc 13:00)
3/11/2018

Nhật Bản - Ngày Văn Hóa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo
5/11/2018

Colombia - Lễ Các Thánh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia

Nga - Ngày Thống Nhất

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mát-xcơ-va

Venezuela - Lễ Các Thánh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas
6/11/2018

Argentina - Bank Worker's Day

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires

Malaysia - Lễ Hội Ánh Sáng Deepavali

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur

Morocco - Ngày Diễu Hành Xanh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Singapore - Lễ Hội Ánh Sáng Deepavali

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore

Sri Lanka - Lễ Hội Ánh Sáng Deepavali

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo
7/11/2018

Mauritius - Lễ Divali

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mauritius

Ấn Độ - Lễ Hội Diwali - Laxmi Puja

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
8/11/2018

Mongolia - Ngày Sinh của Chinggiss Khaan Vĩ Đại

Mongolia Stock exchange

Ấn Độ - Lễ Hội Diwali-Balipratipada

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
12/11/2018

Colombia - Ngày Độc Lập của Cartagena

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia

Serbia - Ngày Chiến Sĩ Trận Vong

Belgrade
15/11/2018

Brazil - Tuyên Ngôn Cộng Hòa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán BM&FBovespa

Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) - Ngày Hòa Bình Quốc Gia

Regional Securities Exchange

Lãnh Thổ Palestine - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah
18/11/2018

Oman - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman
19/11/2018

Argentina - Ngày Chủ Quyền Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires

Latvia - Ngày Độc Lập

Sàn giao dịch NASDAQ OMX Riga

Lãnh Thổ Palestine - Ngày Sinh Thiên Sứ Mohammad

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Mexico - Ngày Cách Mạng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mexico

Oman - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Fusion Media không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại do việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc các tín hiệu mua/bán. Xin lưu ý đầy đủ về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất. Giao dịch tiền tệ theo biên lợi có rủi ro cao, và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Việc giao dịch hoặc đầu tư vào các đồng tiền kỹ thuật số có thể mang theo nó những rủi ro tiềm ẩn. Giá của các đồng tiền kỹ thuật số cực kỳ biến động và có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, quy định hoặc sự kiện chính trị. Tiền kỹ thuật số không thích hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định kinh doanh ngoại hối hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào khác hoặc là tiền kỹ thuật số bạn nên cân nhắc cẩn thận các mục đích đầu tư, mức độ kinh nghiệm và phương pháp quản lý rủi ro.
Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFD (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), giá cả Forex và giá tiền kỹ thuật số không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media có thể được bồi thường bởi các nhà quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên sự tương tác của bạn với quảng cáo hoặc nhà quảng cáo.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย
Đăng Xuất
Có chắc chắn bạn muốn đăng xuất không?
Không
Hủy
Đang Lưu Thay Đổi

+