Không có kết quả nào phù hợp với tìm kiếm của bạn
Bộ lọc
16/6/2019

Nam Phi - Ngày Hội Giới Trẻ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Johannesburg

Namibia - Ngày Hội Giới Trẻ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Namibia
17/6/2019

Ai-xơ-len - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai-xơ-len

Argentina - Ngày Nghỉ Pháp Định

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires

Hi Lạp - Lễ Hiện Xuống

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Athens

Nam Phi - Ngày Nghỉ Pháp Định

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Johannesburg

Namibia - Ngày Hội Giới Trẻ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Namibia

Romania - Lễ Hạ Trần Chính Thống Giáo

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bucharest

Síp - Ngày Chúa Thánh Thần

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Síp

Ukraine - Lễ Hạ Trần Chính Thống Giáo

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ukraine
19/6/2019

Hungary - Ngày Nghỉ Pháp Định

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Budapest
20/6/2019

Argentina - Ngày Lễ Quốc Kỳ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires

Ba Lan - Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Warsaw

Brazil - Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán BM&FBovespa

Croatia - Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb
21/6/2019

Phần Lan - Ngày Hạ Chí

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Helsinki

Thụy Điển - Ngày Hạ Chí

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Stockholm
24/6/2019

Colombia - Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia

Estonia - Ngày nghỉ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tallinn

Latvia - Ngày Lễ Thánh John

Sàn giao dịch NASDAQ OMX Riga

Lithuania - Ngày Lễ Thánh John

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vilnius

Venezuela - Trận Chiến Carabobo

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas
25/6/2019

Croatia - Ngày của Bang

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb

Slovenia - Ngày của Bang

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ljubljana
28/6/2019

Ukraine - Ngày Hiến Pháp

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ukraine
1/7/2019

Ai Cập - Ngày Nghỉ của Ngân Hàng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Bangladesh - Ngày Nghỉ của Ngân Hàng

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Botswana - Ngày Sir Seretse Khama

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana

Canada - Ngày Canada

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Toronto

Chi-lê - Thánh Peter và Thánh Paul

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago

Colombia - Thánh Peter và Thánh Paul

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia

Hồng Kông - Ngày Thành Lập Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông

Rwanda - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Rwanda

Zambia - Ngày Anh Hùng

Zambia
2/7/2019

Botswana - Ngày Nghỉ Pháp Định

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana

Zambia - Ngày Thống Nhất

Zambia
3/7/2019

Hoa Kỳ - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York (Đóng cửa sớm lúc 13:00)
4/7/2019

Hoa Kỳ - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York

Rwanda - Ngày Giải Phóng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Rwanda
5/7/2019

Cộng Hòa Séc - Ngày Nghỉ Pháp Định

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Prague

Slovakia - Ngày Cyril và Methodius

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bratislava

Venezuela - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas
6/7/2019

Kazakstan - Ngày Thủ Đô

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Kazakhstan

Malawi - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malawi
7/7/2019

Tanzania - Ngày Saba Saba

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dar Es Salaam
8/7/2019

Argentina - Ngày lễ Bridge Holiday

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires
9/7/2019

Argentina - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires

Brazil - Ngày Nổi Dậy của Bang Sao Paulo

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán BM&FBovespa
11/7/2019

Mongolia - Lễ Hội Naadam

Mongolia Stock exchange
12/7/2019

Mongolia - Lễ Hội Naadam

Mongolia Stock exchange
13/7/2019

Mongolia - Lễ Hội Naadam

Mongolia Stock exchange

Montenegro - Ngày của Bang

Montenegro Stock Exchange
14/7/2019

Iraq - Ngày Cộng Hòa

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Mongolia - Lễ Hội Naadam

Mongolia Stock exchange

Montenegro - Ngày của Bang

Montenegro Stock Exchange
15/7/2019

Botswana - Ngày Tổng Thống

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana

Mongolia - Lễ Hội Naadam

Mongolia Stock exchange

Montenegro - Ngày của Bang

Montenegro Stock Exchange

Nhật Bản - Ngày Hàng Hải

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo

Thổ Nhĩ Kỳ - Ngày Dân Chủ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul
16/7/2019

Botswana - Ngày Nghỉ Pháp Định

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana

Chi-lê - Ngày Đức Mẹ Núi Carmel

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago

Sri Lanka - Ngày Trăng Tròn Esala

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo

Thái Lan - Ngày Asarnha Bucha

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan
20/7/2019

Colombia - Ngày Độc Lập của Colombia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia
23/7/2019

Ai Cập - Ngày Cách Mạng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Oman - Ngày Phục Hưng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman
24/7/2019

Venezuela - Sinh Nhật Simón Bolívar

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas
25/7/2019

Costa Rica - Ngày Sát Nhập Guanacaste

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Costa Rica

Tunisia - Ngày Cộng Hòa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis
29/7/2019

Peru - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lima

Thái Lan - Ngày nghỉ bù cho Ngày Sinh Đức Vua Maha Vajiralongkorn

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan
30/7/2019

Morocco - Ngày Người Kế Vị Lên Ngôi

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca
1/8/2019

Jamaica - Ngày Giải Phóng

Sàn giao dịch Jamaica

Thụy Sỹ - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thụy Sỹ
2/8/2019

Costa Rica - Lễ Đức Mẹ Los Angeles

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Costa Rica

Rwanda - Lễ Tạ Ơn Umuganura

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Rwanda
5/8/2019

Ai-xơ-len - Ngày Thương Mại

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai-xơ-len

Canada - Ngày Lễ Công Dân

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Toronto

Croatia - Lễ Tạ Ơn Vinh Quang và Tổ Quốc

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb

Zambia - Ngày của người Nông Dân (Ngày Nane Nane)

Zambia
6/8/2019

Jamaica - Ngày Độc Lập

Sàn giao dịch Jamaica
7/8/2019

Colombia - Trận Chiến Boyacá

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia

Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) - Ngày Độc Lập

Regional Securities Exchange
8/8/2019

Tanzania - Ngày của Nhà Nông

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dar Es Salaam
9/8/2019

Nam Phi - Ngày Phụ Nữ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Johannesburg

Namibia - Ngày Phụ Nữ Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Namibia

Singapore - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore
10/8/2019

Ai Cập - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Ecuador - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quito

Jordan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul (Đóng cửa sớm lúc 13:30)

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Ngày Arafat

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai
11/8/2019

Ai Cập - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Bahrain - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Bangladesh - Lễ hiến sinh Eid-ul-Azha

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Iraq - Lễ Hiến Tế

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Israel - Ngày Ăn Chay

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv

Jordan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Kazakstan - Lễ Hội Kurban-Ait

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Kazakhstan

Kuwait - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Lebanon - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Malaysia - Lễ Hội Tế Thần Hari Raya Puasa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur

Oman - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Qatar - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha

Rwanda - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Rwanda

Singapore - Lễ Hội Tế Thần Hari Raya Puasa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai

Tunisia - Lễ Aid Al Adha (Tết Cừu)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis

Ả Rập Saudi - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi
12/8/2019

Ai Cập - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Bahrain - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Bangladesh - Lễ hiến sinh Eid-ul-Azha

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Bosna-Hercegovina - Lễ Aid Al Adha (Tết Cừu)

Bosnia

Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) - Lễ Ramadan

Regional Securities Exchange

Iraq - Lễ Hiến Tế

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Jordan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Kenya - Lễ Hy Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kenya

Kuwait - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Lebanon - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Morocco - Lễ Hy Sinh Aid Al Adha (Tết Cừu)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Nhật Bản - Ngày của Ngọn Núi

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo

Nigeria - Id el Kabir

Lagos

Oman - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Pakistan - Lễ hiến sinh Eid-ul-Azha

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi

Qatar - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha

Rwanda - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Rwanda

Singapore - Lễ Hội Tế Thần Hari Raya Puasa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore

Sri Lanka - Lễ Tế Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo

Tanzania - Lễ Hội Eid el Hajj

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dar Es Salaam

Thái Lan - H.M. Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai

Tunisia - Lễ Aid Al Adha (Tết Cừu)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis

Uganda - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Uganda

Zimbabwe - Ngày Anh Hùng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zimbabwe

Ả Rập Saudi - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi

Ấn Độ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
13/8/2019

Bahrain - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Bangladesh - Lễ hiến sinh Eid-ul-Azha

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Iraq - Lễ Hiến Tế

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Jordan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Kuwait - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Morocco - Lễ Hy Sinh Aid Al Adha (Tết Cừu)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Oman - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Pakistan - Lễ hiến sinh Eid-ul-Azha

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi

Qatar - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul

Tunisia - Ngày Phụ Nữ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis

Zimbabwe - Ngày Anh Hùng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zimbabwe

Ả Rập Saudi - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi
14/8/2019

Iraq - Lễ Hiến Tế

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Jordan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Morocco - Ngày Trung Thành với Oued Eddahab

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Pakistan - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi

Sri Lanka - Ngày Trăng Tròn Nikini

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul
15/8/2019

Ba Lan - Ngày Đức Mẹ Mary Thăng Thiên

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Warsaw

Bangladesh - Ngày Quốc Tang

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Chi-lê - Ngày Đức Mẹ Mary Thăng Thiên

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago

Costa Rica - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Costa Rica

Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) - Ngày Đức Mẹ Mary Thăng Thiên

Regional Securities Exchange

Croatia - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb

Hi Lạp - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Athens

Hàn Quốc - Ngày Giải Phóng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul

Lebanon - Lễ Đức Mẹ thăng thiên

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lithuania - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vilnius

Malta - Lễ Đức Mẹ Thăng Thiên

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malta

Romania - Lễ Đức Mẹ thăng thiên

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bucharest

Rwanda - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Rwanda

Slovenia - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ljubljana

Síp - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Síp

Ý - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Milan

Ấn Độ - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
19/8/2019

Argentina - Ngày lễ Bridge Holiday

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires

Colombia - Ngày Đức Mẹ Mary Thăng Thiên

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia
20/8/2019

Estonia - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tallinn

Hungary - Quốc Lễ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Budapest

Morocco - Ngày Cách Mạng Quân Vương và Nhân Dân

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca
21/8/2019

Morocco - Lễ Hội Tuổi Trẻ hay Sinh Nhật Đức Vua

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Philippines - Ngày Ninoy Aquino

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Philippines
23/8/2019

Bangladesh - Ngày Lễ Janamashtami

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka
26/8/2019

Anh Quốc - Ngày Nghỉ Hè của Ngân Hàng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Luân Đôn

Philippines - Ngày Anh Hùng Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Philippines

Ukraine - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ukraine
29/8/2019

Slovakia - Ngày Khởi Nghĩa Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bratislava
30/8/2019

Kazakstan - Ngày Hiến Pháp

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Kazakhstan

Peru - Ngày Santa Rosa de Lima

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lima

Thổ Nhĩ Kỳ - Ngày Chiến Thắng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul
31/8/2019

Ai Cập - Tết Năm Mới của người Hồi Giáo

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Bahrain - Năm Mới của người Hồi Giáo

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Iraq - Năm Mới theo Đạo Hồi (Hijri)

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Jordan - Tết Năm Mới của người Hijra

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Kuwait - Năm Mới theo Đạo Hồi (Hijri)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Lebanon - Tết Năm Mới của người Hegria

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lãnh Thổ Palestine - Năm Mới Hijri

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Malaysia - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Năm Mới theo Đạo Hồi (Hijri)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai
1/9/2019

Morocco - Tháng Thánh Moharram

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Oman - Năm Mới Hijri

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Tunisia - Năm Mới theo Đạo Hồi (Hijri)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis
2/9/2019

Canada - Ngày Lao Động

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Toronto

Hoa Kỳ - Ngày Lễ Lao Động

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York

Malaysia - Năm Mới của người Hồi Giáo (Maal Hijrah)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur

Việt Nam - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Ấn Độ - Lễ Hội Ganesh Chaturthi

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
3/9/2019

Mauritius - Lễ Hội Ganesh Chaturthi

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mauritius
6/9/2019

Bulgaria - Ngày Công Đoàn

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Sofia
8/9/2019

Bahrain - Ngày Ashoora

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain
9/9/2019

Bahrain - Ngày Ashoora

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Iraq - Ngày Ashura

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Lebanon - Ngày Achoura

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Malaysia - Ngày Sinh Nhật của Yang Dipertuan Agong

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur

Pakistan - Tháng Muharram

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi
10/9/2019

Bangladesh - Tháng Muharram

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Pakistan - Tháng Muharram

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi

Ấn Độ - Tháng Thánh Moharram

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
12/9/2019

Hàn Quốc - Lễ Hội Trăng Tròn - Chusok

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul
13/9/2019

Hàn Quốc - Lễ Hội Trăng Tròn - Chusok

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul

Sri Lanka - Ngày Trăng Tròn Tháng Tám

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo

Trung Quốc - Tết Trung Thu

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải

Đài Loan - Tết Trung Thu

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Đài Loan

Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย हिंदी
Đăng Xuất
Có chắc chắn bạn muốn đăng xuất không?
Không
Hủy
Đang Lưu Thay Đổi

+