Không có kết quả nào phù hợp với tìm kiếm của bạn
Bộ lọc
25/5/2018

Argentina - Ngày Cách Mạng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires

Ecuador - Trận Chiến Pichincha

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quito

Jordan - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Lebanon - Ngày Kháng Chiến và Giải Phóng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Zambia - Ngày Tự Do Châu Phi

Zambia

Zimbabwe - Ngày Châu Phi

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zimbabwe
28/5/2018

Anh Quốc - Mùa xuân

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Luân Đôn

Hi Lạp - Lễ Hiện Xuống Chính Thống

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Athens

Hoa Kỳ - Ngày Chiến Sĩ Trận Vong

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York

Romania - Lễ Ngũ Tuần

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bucharest

Síp - Ngày Chúa Thánh Thần

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Síp

Ukraine - Chúa Ba Ngôi

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ukraine
29/5/2018

Indonesia - Lễ Phật Đản

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta

Malaysia - Ngày Wesak

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur

Nigeria - Democracy Day

Lagos

Singapore - Lễ Phật Đản

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore

Sri Lanka - Ngày Trăng Tròn Poson

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo

Thái Lan - Ngày Wisakha Bucha

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan
30/5/2018

Malaysia - Ngày nghỉ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur
31/5/2018

Ba Lan - Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Warsaw

Brazil - Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán BM&FBovespa

Croatia - Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb

Malaysia - Ngày nghỉ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur

Áo - Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vienna
1/6/2018

Indonesia - Ngày Pancasila

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta

Kenya - Ngày Madaraka

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kenya

Mongolia - Ngày Thiếu Nhi

Mongolia Stock exchange

Romania - Ngày Thiếu Nhi

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bucharest
2/6/2018

Malaysia - Ngày Nuzul Al-Quran

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur
3/6/2018

Uganda - Ngày Marty

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Uganda
4/6/2018

Ai-Len - Nghỉ Lễ Ngân Hàng Tháng Sáu

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai-len

Colombia - Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia

New Zealand - Sinh Nhật Nữ Hoàng

New Zealand

Venezuela - Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas
5/6/2018

Đan Mạch - Ngày Hiến Pháp

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Copenhagen
6/6/2018

Hàn Quốc - Ngày Chiến Sĩ Trận Vong

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul

Thụy Điển - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Stockholm
7/6/2018

Malta - Ngày Bảy tháng Sáu

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malta
8/6/2018

Pakistan - Juma Tul Vida

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi
9/6/2018

Uganda - Ngày Anh Hùng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Uganda
11/6/2018

Colombia - Lễ Thánh Tâm

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia

Úc - Sinh Nhật Nữ Hoàng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Sydney
12/6/2018

Bangladesh - Ngày nghỉ

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) - Lễ Ramadan

Regional Securities Exchange

Nga - Ngày Lễ Nước Nga

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mát-xcơ-va

Philippines - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Philippines
13/6/2018

Hàn Quốc - Ngày Bầu Cử Khu Vực

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul

Indonesia - Lễ Eid-Ul-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta
14/6/2018

Indonesia - Lễ Eid-Ul-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Ramadan

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai

Ả Rập Saudi - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi
15/6/2018

Ai Cập - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Bahrain - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Bangladesh - Jumat-ul-Bida

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) - Lễ Eid-Ul-Fitr

Regional Securities Exchange

Indonesia - Lễ Eid-Ul-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta

Iraq - Lễ Eid al-Fitr

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Jordan - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Kenya - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kenya

Kuwait - Eid El Fitri

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Lebanon - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Malaysia - Lễ Hội Hari Raya Puasa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur

Morocco - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Nigeria - Id el Fitr

Lagos

Oman - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Pakistan - Lễ Eid-Ul-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi

Singapore - Lễ Hội Hari Raya Puasa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore

Sri Lanka - Idd ul Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo

Tanzania - Eid El Fitri

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dar Es Salaam

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Ramadan

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul (Đóng cửa sớm lúc 13:00)

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai

Tunisia - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis

Uganda - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Uganda

Ả Rập Saudi - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi
16/6/2018

Ai Cập - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Bahrain - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Bangladesh - Lễ Eid-Ul-Fitr

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Iraq - Lễ Eid al-Fitr

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Jordan - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Kuwait - Eid El Fitri

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Lebanon - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Malaysia - Lễ Hội Hari Raya Puasa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur

Nam Phi - Ngày Hội Giới Trẻ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Johannesburg

Namibia - Ngày Hội Giới Trẻ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Namibia

Nigeria - Id el Fitr

Lagos

Oman - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Pakistan - Lễ Eid-Ul-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Ramadan

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul (Đóng cửa sớm lúc 13:00)

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai

Ả Rập Saudi - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi
17/6/2018

Bahrain - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Bangladesh - Lễ Eid-Ul-Fitr

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Iraq - Lễ Eid al-Fitr

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Jordan - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Kuwait - Eid El Fitri

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Oman - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Pakistan - Lễ Eid-Ul-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi

Qatar - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Ramadan

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul (Đóng cửa sớm lúc 13:00)

Ả Rập Saudi - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi
18/6/2018

Hồng Kông - Ngày Tuen Ng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông

Indonesia - Lễ Eid-Ul-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta

Iraq - Lễ Eid al-Fitr

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Qatar - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha

Trung Quốc - Lễ Hội Thuyền Rồng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải

Đài Loan - Lễ Hội Thuyền Rồng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Đài Loan
19/6/2018

Indonesia - Lễ Eid-Ul-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta

Iraq - Lễ Eid al-Fitr

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Qatar - Lễ Eid al-Fitr

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha
20/6/2018

Argentina - Ngày Lễ Quốc Kỳ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires
22/6/2018

Croatia - Ngày Đấu Tranh Chống Phát Xít

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb

Phần Lan - Ngày Hạ Chí

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Helsinki

Thụy Điển - Ngày Hạ Chí

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Stockholm
25/6/2018

Croatia - Ngày của Bang

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb

Slovenia - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ljubljana
27/6/2018

Sri Lanka - Ngày Trăng Tròn Poson

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo
28/6/2018

Ukraine - Ngày Hiến Pháp

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ukraine
29/6/2018

Malta - Lễ Thánh Peter và Thánh Paul

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malta

Peru - Ngày Thánh Peter và Thánh Paul

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lima
1/7/2018

Bangladesh - Ngày Nghỉ của Ngân Hàng

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka
2/7/2018

Botswana - Ngày Nghỉ Pháp Định

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana

Canada - Ngày Canada

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Toronto

Chi-lê - Ngày Thánh Peter và Thánh Paul

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago

Colombia - Ngày Thánh Peter và Thánh Paul

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia

Hồng Kông - Ngày Thành Lập SAR

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông

Rwanda - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Rwanda

Venezuela - Ngày Thánh Peter và Thánh Paul

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas

Zambia - Ngày Anh Hùng

Zambia
3/7/2018

Hoa Kỳ - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York (Đóng cửa sớm lúc 13:00)

Zambia - Ngày Thống Nhất

Zambia
4/7/2018

Hoa Kỳ - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York

Rwanda - Ngày Giải Phóng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Rwanda
5/7/2018

Cộng Hòa Séc - Ngày Cyril và Methodius

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Prague

Slovakia - Ngày Cyril và Methodius

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bratislava

Venezuela - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas
6/7/2018

Cộng Hòa Séc - Ngày Jan Hus

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Prague

Kazakstan - Ngày Thủ Đô

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Kazakhstan

Lithuania - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vilnius

Malawi - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malawi
7/7/2018

Tanzania - Ngày Saba Saba

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dar Es Salaam
9/7/2018

Argentina - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires

Brazil - Chiến Tranh Lập Hiến năm 1932

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán BM&FBovespa

Latvia - Ngày Không Giao Dịch

Sàn giao dịch NASDAQ OMX Riga
11/7/2018

Mongolia - Lễ Hội Naadam

Mongolia Stock exchange
12/7/2018

Mongolia - Lễ Hội Naadam

Mongolia Stock exchange
13/7/2018

Mongolia - Lễ Hội Naadam

Mongolia Stock exchange

Montenegro - Ngày của Bang

Montenegro Stock Exchange
14/7/2018

Iraq - Ngày Cộng Hòa

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Mongolia - Lễ Hội Naadam

Mongolia Stock exchange
15/7/2018

Mongolia - Lễ Hội Naadam

Mongolia Stock exchange

Thổ Nhĩ Kỳ - Democracy Day

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul
16/7/2018

Botswana - Ngày Tổng Thống

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana

Chi-lê - Ngày Đức Mẹ Núi Carmel

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago

Nhật Bản - Ngày Hàng Hải

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo
17/7/2018

Botswana - Ngày Nghỉ Pháp Định

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana
20/7/2018

Colombia - Ngày Độc Lập của Colombia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia
22/7/2018

Israel - Ngày Ăn Chay

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv
23/7/2018

Ai Cập - Ngày Cách Mạng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Oman - Ngày Phục Hưng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman
24/7/2018

Venezuela - Sinh Nhật Simón Bolívar

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas
25/7/2018

Costa Rica - Ngày Sát Nhập Guanacaste

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Costa Rica

Tunisia - Ngày Cộng Hòa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis
27/7/2018

Sri Lanka - Ngày Trăng Tròn Esala

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo

Thái Lan - Ngày Asarnha Bucha

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan
30/7/2018

Morocco - Day of the King Ascension to the Thron

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Thái Lan - Ngày Sinh Nhật Đức Vua

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan
1/8/2018

Jamaica - Ngày Giải Phóng

Jamaica Stock exchange

Thụy Sỹ - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thụy Sỹ
2/8/2018

Costa Rica - Lễ Đức Mẹ Los Angeles

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Costa Rica
3/8/2018

Rwanda - Lễ Tạ Ơn Umuganura

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Rwanda
6/8/2018

Ai-xơ-len - Ngày Thương Mại

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai-xơ-len

Canada - Ngày Lễ Công Dân

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Toronto

Jamaica - Ngày Độc Lập

Jamaica Stock exchange

Zambia - Ngày của người Nông Dân (Ngày Nane Nane)

Zambia
7/8/2018

Colombia - Trận Chiến Boyacá

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia

Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) - Ngày Độc Lập

Regional Securities Exchange
8/8/2018

Tanzania - Ngày của Nhà Nông

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dar Es Salaam
9/8/2018

Nam Phi - Ngày Phụ Nữ Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Johannesburg

Namibia - Ngày Phụ Nữ Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Namibia

Singapore - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore
10/8/2018

Ecuador - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quito
11/8/2018

Nhật Bản - Ngày của Ngọn Núi

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo
13/8/2018

Thái Lan - Ngày Sinh Nhật Nữ Hoàng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan

Tunisia - Ngày Phụ Nữ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis

Zimbabwe - Ngày Anh Hùng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zimbabwe
14/8/2018

Morocco - Ngày Oued Ed-Dahab

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Pakistan - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi

Zimbabwe - Ngày Anh Hùng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zimbabwe
15/8/2018

Ba Lan - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Warsaw

Bangladesh - Ngày Quốc Tang

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Chi-lê - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago

Costa Rica - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Costa Rica

Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Regional Securities Exchange

Croatia - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb

Hi Lạp - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Athens

Hàn Quốc - Ngày Giải Phóng Đất Nước

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul

Lebanon - Ngày Đức Mẹ Mary Thăng Thiên

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lithuania - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vilnius

Malta - Lễ Đức Mẹ Thăng Thiên

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malta

Mauritius - Lễ Đức Đồng Trinh Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mauritius

Romania - Ngày Đức Mẹ Mary Thăng Thiên

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bucharest

Rwanda - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Rwanda

Slovenia - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ljubljana

Síp - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Síp

Áo - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vienna

Ý - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Milan

Ấn Độ - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
17/8/2018

Indonesia - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta
20/8/2018

Ai Cập - Ngày Arafat

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Argentina - Ngày Jose de San Martin qua đời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires

Colombia - Ngày Đức Mẹ Mary Thăng Thiên

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia

Estonia - Ngày Khôi Phục Estonia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tallinn

Hungary - Quốc Lễ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Budapest

Kuwait - Ngày Arafat

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Morocco - Ngày Cách Mạng Quân Vương và Nhân Dân

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Qatar - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul (Đóng cửa sớm lúc 13:00)

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Ngày Arafat

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai

Venezuela - Ngày Đức Mẹ Mary Thăng Thiên

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas

Ả Rập Saudi - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi
21/8/2018

Ai Cập - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Bahrain - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Bangladesh - Eid-ul-Azha

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Jordan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Kazakstan - Lễ Hội Kurban-Ait

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Kazakhstan

Kuwait - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Lebanon - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Morocco - Lễ Hội Tuổi Trẻ hay Sinh Nhật Đức Vua

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Nigeria - Id el Kabir

Lagos

Philippines - Ngày Ninoy Aquino

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Philippines

Qatar - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai

Tunisia - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis

Ả Rập Saudi - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi
22/8/2018

Ai Cập - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Bahrain - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Bangladesh - Eid-ul-Azha

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) - Ngày Tabaski

Regional Securities Exchange

Indonesia - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta

Jordan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Kuwait - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Lebanon - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Malaysia - Lễ Hội Tế Thần Hari Raya Puasa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur

Morocco - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Nigeria - Id el Kabir

Lagos

Oman - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Pakistan - Eid-ul-Azha

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi

Qatar - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha

Singapore - Lễ Hội Tế Thần Hari Raya Puasa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore

Sri Lanka - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo

Tanzania - Lễ Hội Eid el Hajj

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dar Es Salaam

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai

Tunisia - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis

Uganda - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Uganda

Ả Rập Saudi - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi

Ấn Độ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
23/8/2018

Bahrain - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Bangladesh - Eid-ul-Azha

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Jordan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Kuwait - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Morocco - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Oman - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Pakistan - Eid-ul-Azha

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul

Ả Rập Saudi - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi
24/8/2018

Jordan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Kuwait - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Oman - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul

Ukraine - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ukraine

Fusion Media không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại do việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc các tín hiệu mua/bán. Xin lưu ý đầy đủ về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất. Giao dịch tiền tệ theo biên lợi có rủi ro cao, và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Việc giao dịch hoặc đầu tư vào các đồng tiền kỹ thuật số có thể mang theo nó những rủi ro tiềm ẩn. Giá của các đồng tiền kỹ thuật số cực kỳ biến động và có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, quy định hoặc sự kiện chính trị. Tiền kỹ thuật số không thích hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định kinh doanh ngoại hối hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào khác hoặc là tiền kỹ thuật số bạn nên cân nhắc cẩn thận các mục đích đầu tư, mức độ kinh nghiệm và phương pháp quản lý rủi ro.
Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFD (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), giá cả Forex và giá tiền kỹ thuật số không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media có thể được bồi thường bởi các nhà quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên sự tương tác của bạn với quảng cáo hoặc nhà quảng cáo.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย
Đăng Xuất
Có chắc chắn bạn muốn đăng xuất không?
Không
Hủy
Đang Lưu Thay Đổi

+