Không có kết quả nào phù hợp với tìm kiếm của bạn
Bộ lọc
9/7/2020

Argentina - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires
10/7/2020

Argentina - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires
13/7/2020

Mongolia - Lễ Hội Naadam

Mongolia Stock exchange

Montenegro - Ngày Quốc Gia

Montenegro Stock Exchange
14/7/2020

Mongolia - Lễ Hội Naadam

Mongolia Stock exchange

Montenegro - Ngày Quốc Gia

Montenegro Stock Exchange
15/7/2020

Mongolia - Lễ Hội Naadam

Mongolia Stock exchange

Thổ Nhĩ Kỳ - Ngày Dân Chủ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul
19/7/2020

Chi-lê - Ngày Đức Mẹ Núi Carmel

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago
20/7/2020

Botswana - Ngày Tổng Thống

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana

Colombia - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia
21/7/2020

Botswana - Ngày Lễ Thị Trường

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana
23/7/2020

Ai Cập - Ngày Cách Mạng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Nhật Bản - Ngày Hàng Hải

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo

Oman - Ngày Phục Hưng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman
24/7/2020

Nhật Bản - Ngày Thể Thao Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo

Venezuela - Sinh Nhật Simón Bolívar

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas
25/7/2020

Tunisia - Ngày Cộng Hòa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis
28/7/2020

Peru - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lima

Thái Lan - Ngày Sinh Nhật Đức Vua

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan
29/7/2020

Peru - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lima
30/7/2020

Israel - Ngày Ăn Chay

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv

Kuwait - Ngày Arafat

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Morocco - Ngày Nghỉ Pháp Định

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul (Đóng cửa sớm lúc 12:30)

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai

Ả Rập Saudi - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi
31/7/2020

Bahrain - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Bangladesh - Lễ Hiến Tế

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Bosna-Hercegovina - Lễ Hy Sinh

Bosnia

Indonesia - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta

Iraq - Lễ Hiến Tế

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Jordan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Kenya - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kenya

Kuwait - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Lebanon - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Malaysia - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur

Morocco - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Nigeria - Lễ Hiến Tế

Lagos

Oman - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Pakistan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi

Qatar - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha

Rwanda - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Rwanda

Singapore - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore

Tanzania - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dar Es Salaam

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai

Tunisia - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis

Uganda - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Uganda

Ả Rập Saudi - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi
1/8/2020

Bahrain - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Bangladesh - Lễ Hiến Tế

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Iraq - Lễ Hiến Tế

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Jordan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Kuwait - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Lebanon - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Nigeria - Lễ Hiến Tế

Lagos

Oman - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Pakistan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi

Qatar - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai

Tunisia - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis

Ả Rập Saudi - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi

Ấn Độ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
2/8/2020

Ai Cập - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Bahrain - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Bangladesh - Lễ Hiến Tế

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Jordan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Kuwait - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Lebanon - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Oman - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Qatar - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul

Ả Rập Saudi - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi
3/8/2020

Ai Cập - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Ai-xơ-len - Ngày Thương Mại

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai-xơ-len

Bangladesh - Lễ Hiến Tế

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Canada - Ngày Lễ Công Dân

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Toronto

Jordan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Lãnh Thổ Palestine - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Oman - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Sri Lanka - Ngày Trăng Tròn Nikini

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul
4/8/2020

Jordan - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Oman - Lễ Hiến Tế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman
5/8/2020

Bangladesh - Lễ Durga Puja

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka
6/8/2020

Jamaica - Ngày Độc Lập

Sàn giao dịch Jamaica
7/8/2020

Colombia - Trận Chiến Boyacá

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia

Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) - Ngày Độc Lập

Regional Securities Exchange

Rwanda - Lễ Tạ Ơn

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Rwanda
8/8/2020

Tanzania - Ngày của Nhà Nông

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dar Es Salaam
9/8/2020

Nam Phi - Ngày Phụ Nữ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Johannesburg
10/8/2020

Ecuador - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quito

Nhật Bản - Ngày của Ngọn Núi

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo

Singapore - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore

Zimbabwe - Ngày Anh Hùng Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zimbabwe
11/8/2020

Kazakstan - Lễ Hiến Tế

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Kazakhstan

Zimbabwe - Ngày Lực Lượng Vũ Trang

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zimbabwe
12/8/2020

Bangladesh - Lễ Hội Thần Krishna ở Janmashtami

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Thái Lan - Sinh Nhật Nữ Hoàng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan
13/8/2020

Tunisia - Ngày Phụ Nữ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis
14/8/2020

Morocco - Ngày Nghỉ Pháp Định

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Pakistan - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi
15/8/2020

Bangladesh - Ngày Quốc Tang

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) - Ngày Đức Mẹ Mary Thăng Thiên

Regional Securities Exchange

Síp - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Síp

Ấn Độ - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
17/8/2020

Argentina - Ngày San Martin

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires

Colombia - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia

Indonesia - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta

Rwanda - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Rwanda
19/8/2020

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất - Tết Al- Hijri (Năm Mới của người Hồi Giáo)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dubai
20/8/2020

Ai Cập - Tết Al- Hijri (Năm Mới của người Hồi Giáo)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Bahrain - Tết Al- Hijri (Năm Mới của người Hồi Giáo)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Estonia - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tallinn

Hungary - Ngày Lễ Thị Trường

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Budapest

Indonesia - Tết Al- Hijri (Năm Mới của người Hồi Giáo)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta

Iraq - Năm Mới theo Đạo Hồi (Hijri)

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Jordan - Tết Al- Hijri (Năm Mới của người Hồi Giáo)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Kuwait - Tết Al- Hijri (Năm Mới của người Hồi Giáo)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Lebanon - Tết Al- Hijri (Năm Mới của người Hồi Giáo)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lãnh Thổ Palestine - Năm Mới theo Đạo Hồi (Hijri)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Malaysia - Tết Al- Hijri (Năm Mới của người Hồi Giáo)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur

Morocco - Ngày Cách Mạng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Oman - Tết Al- Hijri (Năm Mới của người Hồi Giáo)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oman

Tunisia - Tết Al- Hijri (Năm Mới của người Hồi Giáo)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tunis
21/8/2020

Hungary - Ngày Lễ Thánh Stephen

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Budapest

Morocco - Ngày Hội Giới Trẻ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Casablanca

Philippines - Ngày Ninoy Aquino

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Philippines
22/8/2020

Ấn Độ - Lễ Hội Ganesh Chaturthi

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
24/8/2020

Ukraine - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ukraine
25/8/2020

Croatia - Lễ Tạ Ơn Vinh Quang và Tổ Quốc

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb

Lebanon - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut
28/8/2020

Pakistan - Tết Al- Hijri (Năm Mới của người Hồi Giáo)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi
29/8/2020

Bahrain - Ngày Ashura

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Bangladesh - Tết Al- Hijri (Năm Mới của người Hồi Giáo)

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Lebanon - Ngày Ashura

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Pakistan - Tết Al- Hijri (Năm Mới của người Hồi Giáo)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi
30/8/2020

Bahrain - Ngày Ashura

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Peru - Ngày Santa Rosa de Lima

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lima

Thổ Nhĩ Kỳ - Ngày Chiến Thắng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul

Ấn Độ - Tháng Thánh Moharram

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
31/8/2020

Anh Quốc - Ngày Nghỉ của Ngân Hàng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Luân Đôn

Kazakstan - Ngày Hiến Pháp

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Kazakhstan

Malaysia - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur

Philippines - Ngày Anh Hùng Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Philippines
1/9/2020

Slovakia - Ngày Hiến Pháp

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bratislava

Sri Lanka - Ngày Trăng Tròn Tháng Tám

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo
2/9/2020

Việt Nam - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
7/9/2020

Brazil - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán BM&FBovespa

Bulgaria - Ngày Thống Nhất Đất Nước

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Sofia

Canada - Ngày Lễ Lao Động

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Toronto

Hoa Kỳ - Ngày Lễ Lao Động

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York
11/9/2020

Venezuela - Ngày Đức Mẹ Coromoto

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas
15/9/2020

Costa Rica - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Costa Rica

Slovakia - Đức Mẹ Đồng Trinh Mary

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bratislava
16/9/2020

Malaysia - Ngày Malaysia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur

Mexico - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mexico
18/9/2020

Chi-lê - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago
20/9/2020

Israel - Tết Năm Mới của người Do Thái

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv
21/9/2020

Malta - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malta

Nhật Bản - Ngày Kính Lão

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo
22/9/2020

Bulgaria - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Sofia

Nhật Bản - Ngày Thu Phân

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo
23/9/2020

Ả Rập Saudi - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ả Rập Saudi
24/9/2020

Nam Phi - Ngày Di Sản

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Johannesburg

Namibia - Ngày Di Sản

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Namibia
27/9/2020

Israel - Hội Lễ Yom Kippur

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv
28/9/2020

Cộng Hòa Séc - Ngày Lễ Thánh Wenceslas

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Prague

Israel - Hội Lễ Yom Kippur

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv
30/9/2020

Botswana - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana

Hàn Quốc - Lễ Hội Trăng Tròn - Chusok

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul
1/10/2020

Botswana - Ngày Lễ Thị Trường

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana

Hàn Quốc - Lễ Hội Trăng Tròn - Chusok

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul

Hồng Kông - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông

Nigeria - Ngày Quốc Gia

Lagos

Sri Lanka - Ngày Trăng Tròn Vap

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo

Síp - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Síp

Trung Quốc - Tết Trung Thu

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải

Đài Loan - Tết Trung Thu

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Đài Loan
2/10/2020

Hàn Quốc - Lễ Hội Trăng Tròn - Chusok

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul

Hồng Kông - Tết Trung Thu

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông

Trung Quốc - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải

Đài Loan - Tết Trung Thu

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Đài Loan

Ấn Độ - Ngày Mahatma Gandhi Jayanthi

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
4/10/2020

Israel - Lễ Lều Tạm (Sukkoth)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv (Đóng cửa sớm lúc 14:15)
5/10/2020

Israel - Lễ Lều Tạm (Sukkoth)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv (Đóng cửa sớm lúc 14:15)

Trung Quốc - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải
6/10/2020

Ai Cập - Ngày Lực Lượng Vũ Trang

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai Cập

Israel - Lễ Lều Tạm (Sukkoth)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv (Đóng cửa sớm lúc 14:15)

Trung Quốc - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải
7/10/2020

Israel - Lễ Lều Tạm (Sukkoth)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv (Đóng cửa sớm lúc 14:15)

Trung Quốc - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải
8/10/2020

Peru - Trận Chiến Angamos

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lima

Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 简体中文 繁體中文 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย हिंदी
Đăng Xuất
Có chắc chắn bạn muốn đăng xuất không?
Không
Hủy
Đang Lưu Thay Đổi

+

Tải xuống ứng dụng

Nhiều phân tích thị trường, cảnh báo cổ phiếu và nhiều cách để tùy chỉnh danh mục theo dõi trên ứng dụng

Investing.com sử dụng tốt hơn trên Ứng dụng!

Nhiều nội dung hơn, báo giá và biểu đồ nhanh hơn và trải nghiệm trơn tru hơn chỉ có trên Ứng dụng.