Không có kết quả nào phù hợp với tìm kiếm của bạn
Bộ lọc
12/12/2019

Kenya - Ngày Jamhuri (Độc Lập)

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kenya

Mexico - Đức Mẹ Guadalupe

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mexico
13/12/2019

Malta - Ngày Cộng Hòa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malta
16/12/2019

Bahrain - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Bangladesh - Ngày Victoria

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Kazakstan - Ngày Độc Lập

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Kazakhstan

Nam Phi - Ngày Dàn Hòa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Johannesburg

Namibia - Ngày Dàn Hòa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Namibia
17/12/2019

Bahrain - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bahrain

Kazakstan - Ngày Độc Lập

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Kazakhstan
18/12/2019

Qatar - Quốc Lễ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Doha
22/12/2019

Zimbabwe - Ngày Thống Nhất Dân Tộc

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zimbabwe
23/12/2019

Zimbabwe - Ngày Nghỉ Pháp Định

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zimbabwe
24/12/2019

Ai-Len - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai-len

Ai-xơ-len - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai-xơ-len

Anh Quốc - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Luân Đôn (Đóng cửa sớm lúc 12:30)

Ba Lan - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Warsaw

Brazil - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán BM&FBovespa

Bulgaria - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Sofia

Bỉ - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Brussels (Đóng cửa sớm lúc 14:05)

Bồ Đào Nha - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lisbon (Đóng cửa sớm lúc 14:05)

Croatia - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb

Cộng Hòa Séc - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Prague

Estonia - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tallinn

Hi Lạp - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Athens

Hoa Kỳ - Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York (Đóng cửa sớm lúc 13:00)

Hungary - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Budapest

Hà Lan - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amsterdam (Đóng cửa sớm lúc 14:05)

Hồng Kông - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông (Đóng cửa sớm lúc 12:00)

Indonesia - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta

Latvia - Đêm Giáng Sinh

Sàn giao dịch NASDAQ OMX Riga

Lithuania - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vilnius

Luxembourg - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Luxembourg (Đóng cửa sớm lúc 14:05)

Malta - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malta

Na Uy - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oslo

Namibia - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Namibia (Đóng cửa sớm lúc 12:10)

Philippines - Ngày Không Giao Dịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Philippines

Pháp - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Paris (Đóng cửa sớm lúc 14:05)

Phần Lan - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Helsinki

Singapore - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore (Đóng cửa sớm lúc 12:35)

Slovakia - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bratislava

Slovenia - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ljubljana

Síp - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Síp

Thụy Sỹ - Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thụy Sỹ

Thụy Điển - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Stockholm

Venezuela - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas

Áo - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vienna

Úc - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Sydney (Đóng cửa sớm lúc 14:10)

Ý - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Milan

Đan Mạch - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Copenhagen

Đức - Đêm Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Frankfurt
25/12/2019

Ai-Len - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai-len

Ai-xơ-len - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai-xơ-len

Anh Quốc - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Luân Đôn

Argentina - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires

Ba Lan - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Warsaw

Bangladesh - Ngày Giáng Sinh

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Bosna-Hercegovina - Giáng Sinh

Bosnia

Botswana - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana

Brazil - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán BM&FBovespa

Bulgaria - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Sofia

Bỉ - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Brussels

Bồ Đào Nha - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lisbon

Canada - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Toronto

Chi-lê - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago

Colombia - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombia

Costa Rica - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Costa Rica

Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) - Ngày Giáng Sinh

Regional Securities Exchange

Croatia - Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb

Cộng Hòa Séc - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Prague

Ecuador - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quito

Estonia - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tallinn

Hi Lạp - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Athens

Hoa Kỳ - Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York

Hungary - Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Budapest

Hà Lan - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amsterdam

Hàn Quốc - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul

Hồng Kông - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông

Indonesia - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta

Iraq - Ngày Giáng Sinh

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Iraq

Jamaica - Ngày Giáng Sinh

Sàn giao dịch Jamaica

Jordan - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amman

Kenya - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kenya

Latvia - Ngày Giáng Sinh

Sàn giao dịch NASDAQ OMX Riga

Lebanon - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lithuania - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vilnius

Luxembourg - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Luxembourg

Lãnh Thổ Palestine - Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ramallah

Malawi - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malawi

Malaysia - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur

Malta - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malta

Mauritius - Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mauritius

Mexico - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mexico

Na Uy - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oslo

Nam Phi - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Johannesburg

Namibia - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Namibia

Nigeria - Ngày Giáng Sinh

Lagos

Pakistan - Ngày Quaid-e-Azam

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi

Peru - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lima

Philippines - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Philippines

Pháp - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Paris

Phần Lan - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Helsinki

Romania - Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bucharest

Rwanda - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Rwanda

Singapore - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore

Slovakia - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bratislava

Slovenia - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ljubljana

Sri Lanka - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo

Síp - Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Síp

Tanzania - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dar Es Salaam

Thụy Sỹ - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thụy Sỹ

Thụy Điển - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Stockholm

Tây Ban Nha - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Madrid

Uganda - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Uganda

Ukraine - Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ukraine

Venezuela - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas

Zambia - Ngày Giáng Sinh

Zambia

Zimbabwe - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zimbabwe

Áo - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vienna

Úc - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Sydney

Ý - Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Milan

Đan Mạch - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Copenhagen

Đức - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Frankfurt

Ấn Độ - Ngày Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
26/12/2019

Ai-Len - Ngày Lễ Thánh Stephen

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai-len

Ai-xơ-len - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai-xơ-len

Anh Quốc - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Luân Đôn

Ba Lan - Ngày Giáng Sinh Thứ Hai

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Warsaw

Botswana - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana

Bulgaria - Ngày Giáng Sinh Thứ Hai

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Sofia

Bỉ - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Brussels

Bồ Đào Nha - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lisbon

Canada - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Toronto

Croatia - Ngày Lễ Thánh Stephen

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb

Cộng Hòa Séc - Ngày Lễ Thánh Stephen

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Prague

Estonia - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tallinn

Hi Lạp - Ngày Giáng Sinh Thứ Hai

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Athens

Hungary - Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Budapest

Hà Lan - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amsterdam

Hồng Kông - Ngày trong tuần đầu tiên sau Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông

Jamaica - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn giao dịch Jamaica

Kenya - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kenya

Latvia - Ngày Giáng Sinh Thứ Hai

Sàn giao dịch NASDAQ OMX Riga

Lithuania - Ngày Giáng Sinh Thứ Hai

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vilnius

Luxembourg - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Luxembourg

Malawi - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malawi

Malta - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malta

Na Uy - Ngày Lễ Thánh Stephen

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oslo

Nam Phi - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Johannesburg

Namibia - Ngày Thiện Chí

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Namibia

Nigeria - Ngày Lễ Tặng Quà

Lagos

Pháp - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Paris

Phần Lan - Ngày Giáng Sinh Thứ Hai

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Helsinki

Romania - Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bucharest

Slovakia - Ngày Lễ Thánh Stephen

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bratislava

Slovenia - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ljubljana

Síp - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Síp

Tanzania - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Dar Es Salaam

Thụy Sỹ - Ngày Lễ Thánh Stephen

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thụy Sỹ

Thụy Điển - Ngày Giáng Sinh Thứ Hai

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Stockholm

Tây Ban Nha - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Madrid

Uganda - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Uganda

Zimbabwe - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zimbabwe

Áo - Ngày Lễ Thánh Stephen

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vienna

Úc - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Sydney

Ý - Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Milan

Đan Mạch - Ngày Giáng Sinh Thứ Hai

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Copenhagen

Đức - Ngày Lễ Tặng Quà

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Frankfurt
27/12/2019

Hungary - Ngày Nghỉ Pháp Định

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Budapest
29/12/2019

Mongolia - Ngày Độc Lập

Mongolia Stock exchange
30/12/2019

Philippines - Ngày Rizal

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Philippines

Ukraine - Ngày nghỉ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ukraine
31/12/2019

Ai-Len - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai-len (Đóng cửa sớm lúc 14:05)

Ai-xơ-len - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai-xơ-len

Anh Quốc - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Luân Đôn (Đóng cửa sớm lúc 12:30)

Ba Lan - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Warsaw

Bangladesh - Ngày Nghỉ của Ngân Hàng

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Brazil - Ngày cuối cùng của năm

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán BM&FBovespa

Bỉ - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Brussels (Đóng cửa sớm lúc 14:05)

Bồ Đào Nha - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lisbon (Đóng cửa sớm lúc 14:05)

Chi-lê - Ngày Nghỉ của Ngân Hàng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago

Costa Rica - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Costa Rica

Croatia - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb

Cộng Hòa Séc - Ngày Nghỉ của Sở Giao Dịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Prague

Ecuador - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quito

Estonia - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tallinn

Hungary - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Budapest

Hà Lan - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amsterdam (Đóng cửa sớm lúc 14:05)

Hàn Quốc - Hết năm

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul

Hồng Kông - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông (Đóng cửa sớm lúc 12:00)

Indonesia - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta

Latvia - Đêm Giao Thừa

Sàn giao dịch NASDAQ OMX Riga

Lebanon - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lithuania - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vilnius

Luxembourg - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Luxembourg (Đóng cửa sớm lúc 14:05)

Malta - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malta

Namibia - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Namibia (Đóng cửa sớm lúc 12:10)

Nhật Bản - Ngày Nghỉ của Sở Giao Dịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo

Philippines - Ngày cuối cùng của năm

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Philippines

Pháp - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Paris (Đóng cửa sớm lúc 14:05)

Phần Lan - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Helsinki

Singapore - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore (Đóng cửa sớm lúc 12:35)

Slovenia - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ljubljana

Thái Lan - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan

Thụy Điển - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Stockholm

Ukraine - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ukraine

Venezuela - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas

Áo - Ngày Nghỉ của Sở Giao Dịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vienna

Úc - Ngày cuối cùng của năm

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Sydney (Đóng cửa sớm lúc 14:10)

Ý - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Milan

Đan Mạch - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Copenhagen

Đức - Đêm Giao Thừa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Frankfurt
1/1/2020

Ai-Len - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai-len

Ai-xơ-len - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ai-xơ-len

Anh Quốc - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Luân Đôn

Argentina - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires

Ba Lan - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Warsaw

Bangladesh - Ngày Nghỉ của Ngân Hàng

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Bosna-Hercegovina - Lễ Tết Dương Lịch

Bosnia

Botswana - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana

Brazil - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán BM&FBovespa

Bulgaria - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Sofia

Bỉ - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Brussels

Bồ Đào Nha - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lisbon

Canada - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Toronto

Chi-lê - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Santiago

Croatia - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb

Estonia - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tallinn

Hi Lạp - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Athens

Hungary - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Budapest

Hà Lan - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amsterdam

Hàn Quốc - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul

Hồng Kông - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông

Indonesia - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Jakarta

Jamaica - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn giao dịch Jamaica

Kazakstan - Lễ Tết Dương Lịch

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Kazakhstan

Kenya - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kenya

Kuwait - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Latvia - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn giao dịch NASDAQ OMX Riga

Lebanon - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Lithuania - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vilnius

Luxembourg - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Luxembourg

Malaysia - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur

Malta - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Malta

Mauritius - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mauritius

Mexico - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mexico

Na Uy - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Oslo

Nam Phi - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Johannesburg

Namibia - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Namibia

New Zealand - Lễ Tết Dương Lịch

New Zealand

Nga - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mát-xcơ-va

Nhật Bản - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo

Peru - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Lima

Philippines - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Philippines

Pháp - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Paris

Phần Lan - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Helsinki

Romania - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bucharest

Serbia - Lễ Tết Dương Lịch

Belgrade

Singapore - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore

Slovakia - Ngày Cộng Hòa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bratislava

Slovenia - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ljubljana

Sri Lanka - Ngày Phong Tục CSE

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo

Síp - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Síp

Thái Lan - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan

Thổ Nhĩ Kỳ - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Istanbul

Thụy Sỹ - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thụy Sỹ

Thụy Điển - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Stockholm

Trung Quốc - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải

Tây Ban Nha - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Madrid

Ukraine - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ukraine

Venezuela - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas

Việt Nam - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Áo - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vienna

Úc - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Sydney

Ý - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Milan

Đan Mạch - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Copenhagen

Đài Loan - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Đài Loan

Đức - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Frankfurt
2/1/2020

Bosna-Hercegovina - Lễ Tết Dương Lịch

Bosnia

Botswana - Ngày Lễ Thị Trường

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Botswana

Kazakstan - Lễ Tết Dương Lịch

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Kazakhstan

Mauritius - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mauritius

New Zealand - Lễ Tết Dương Lịch

New Zealand

Nga - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mát-xcơ-va

Nhật Bản - Ngày Lễ Thị Trường

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo

Romania - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bucharest

Serbia - Lễ Tết Dương Lịch

Belgrade

Slovenia - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ljubljana

Thụy Sỹ - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thụy Sỹ
3/1/2020

Bosna-Hercegovina - Lễ Tết Dương Lịch

Bosnia

Nhật Bản - Ngày Lễ Thị Trường

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo

Serbia - Ngày Lễ Thị Trường

Belgrade
6/1/2020

Ba Lan - Ngày Lễ Hiển Linh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Warsaw

Croatia - Ngày Lễ Hiển Linh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Zagreb

Hi Lạp - Ngày Lễ Hiển Linh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Athens

Lebanon - Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Phần Lan - Ngày Lễ Hiển Linh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Helsinki

Serbia - Ngày Lễ Thị Trường

Belgrade

Slovakia - Ngày Lễ Hiển Linh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bratislava

Ukraine - Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ukraine

Venezuela - Ngày Ba Nhà Thông Thái

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas
7/1/2020

Kazakstan - Giáng Sinh

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Kazakhstan

Lebanon - Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut

Nga - Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mát-xcơ-va

Serbia - Giáng Sinh

Belgrade

Ukraine - Giáng Sinh

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ukraine
10/1/2020

Sri Lanka - Ngày Trăng Tròn Duruthu

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo
13/1/2020

Nhật Bản - Ngày Kính Lão

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo
14/1/2020

Venezuela - Ngày Nghỉ Pháp Định

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas
15/1/2020

Sri Lanka - Ngày Tamil Thai Pongal

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo
20/1/2020

Hoa Kỳ - Ngày Martin Luther King, Jr.

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York
21/1/2020

Đài Loan - Ngày Lễ Đặc Biệt

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Đài Loan
22/1/2020

Đài Loan - Ngày Lễ Đặc Biệt

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Đài Loan
23/1/2020

Việt Nam - Tết Âm Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Đài Loan - Tết Âm Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Đài Loan
24/1/2020

Hàn Quốc - Tết Năm Mới

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul

Malaysia - Tết Âm Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur (Đóng cửa sớm lúc 12:30)

Romania - Ngày Thống Nhất Đất Nước

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Bucharest

Trung Quốc - Hội Xuân

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải

Việt Nam - Tết Âm Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Đài Loan - Tết Âm Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Đài Loan
25/1/2020

Philippines - Tết Âm Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Philippines

Trung Quốc - Hội Xuân

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải

Việt Nam - Tết Âm Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Đài Loan - Tết Âm Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Đài Loan
26/1/2020

Trung Quốc - Hội Xuân

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải

Việt Nam - Tết Âm Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Đài Loan - Tết Âm Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Đài Loan
27/1/2020

Hàn Quốc - Ngày Lễ Thị Trường

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Seoul

Hồng Kông - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông

Malaysia - Tết Âm Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur

Singapore - Tết Âm Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Singapore

Trung Quốc - Hội Xuân

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải

Việt Nam - Tết Âm Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Úc - Ngày Quốc Khánh Úc

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Sydney

Đài Loan - Tết Âm Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Đài Loan
28/1/2020

Hồng Kông - Lễ Tết Dương Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông

Trung Quốc - Hội Xuân

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải

Việt Nam - Tết Âm Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Đài Loan - Tết Âm Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Đài Loan
29/1/2020

Trung Quốc - Hội Xuân

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải

Việt Nam - Tết Âm Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Đài Loan - Tết Âm Lịch

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Đài Loan
30/1/2020

Trung Quốc - Hội Xuân

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải
1/2/2020

Malaysia - Ngày Nghỉ Pháp Định

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur
2/2/2020

Hi Lạp - Lễ hội Thứ Hai Tẩy Rửa

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Athens
3/2/2020

Mexico - Ngày Hiến Pháp

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mexico
4/2/2020

Sri Lanka - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo
5/2/2020

Mexico - Ngày Hiến Pháp

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mexico

Pakistan - Ngày Kashmir

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Karachi
6/2/2020

New Zealand - Ngày Quốc Gia

New Zealand
8/2/2020

Malaysia - Lễ hội hành xác Thaipusam

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kuala Lumpur
9/2/2020

Lebanon - Ngày Lễ Thánh Maroun

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut
10/2/2020

Thái Lan - Lễ Hội Makha Bucha

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thái Lan
11/2/2020

Nhật Bản - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo
14/2/2020

Lebanon - Ngày Tưởng Nhớ Cố Thủ Tướng Rafic Hariri

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Beirut
17/2/2020

Canada - Ngày Gia Đình

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Toronto

Hoa Kỳ - Ngày Sinh của Washington

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York

Serbia - Ngày của Bang

Belgrade
21/2/2020

Bangladesh - Ngày Liệt Sỹ

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Dhaka

Mauritius - Thánh Lễ Mahashivarati

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mauritius

Sri Lanka - Thánh Lễ Mahashivarati

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo

Ấn Độ - Ngày Maharashtra

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
24/2/2020

Argentina - Hội hè

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires

Brazil - Hội hè

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán BM&FBovespa

Estonia - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tallinn

Nga - Ngày Người Bảo Vệ Tổ Quốc

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mát-xcơ-va

Nhật Bản - Sinh Nhật Hoàng Đế

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tokyo

Venezuela - Hội hè

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas
25/2/2020

Argentina - Hội hè

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Buenos Aires

Brazil - Hội hè

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán BM&FBovespa

Hi Lạp - Quốc Lễ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Athens

Kuwait - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Philippines - Ngày Cách Mạng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Philippines

Venezuela - Hội hè

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Caracas
26/2/2020

Ai Cập -

Ai-Len -

Ai-xơ-len -

Anh Quốc -

Argentina -

Ba Lan -

Bahrain -

Bangladesh -

Bosna-Hercegovina -

Botswana -

Brazil -

Bulgaria -

Bỉ -

Bồ Đào Nha -

Canada -

Chi-lê -

Colombia -

Costa Rica -

Cote D'Ivoire (Bờ Biển Ngà) -

Croatia -

Cộng Hòa Séc -

Ecuador -

Estonia -

Hi Lạp -

Hungary -

Hà Lan -

Hàn Quốc -

Hồng Kông -

Indonesia -

Iraq -

Israel -

Jamaica -

Jordan -

Kazakstan -

Kenya -

Kuwait - Ngày Giải Phóng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Kuwait

Latvia -

Lebanon -

Lithuania -

Luxembourg -

Lãnh Thổ Palestine -

Malawi -

Malaysia -

Malta -

Mauritius -

Mexico -

Mongolia -

Montenegro -

Morocco -

Na Uy -

Nam Phi -

Namibia -

New Zealand -

Nga -

Nhật Bản -

Nigeria -

Oman -

Pakistan -

Peru -

Philippines -

Pháp -

Phần Lan -

Qatar -

Romania -

Rwanda -

Serbia -

Singapore -

Slovakia -

Slovenia -

Sri Lanka -

Síp -

Tanzania -

Thái Lan -

Thổ Nhĩ Kỳ -

Thụy Sỹ -

Thụy Điển -

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất -

Trung Quốc -

Tunisia -

Tây Ban Nha -

Uganda -

Ukraine -

Venezuela -

Việt Nam -

Zambia -

Zimbabwe -

Áo -

Úc -

Ý -

Đan Mạch -

Đài Loan -

Đức -

Ả Rập Saudi -

28/2/2020

Đài Loan - Tết Nguyên Đán

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Đài Loan
2/3/2020

Bosna-Hercegovina - Ngày Độc Lập

Bosnia

Síp - Thứ Hai Tinh Khiết

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Síp
3/3/2020

Bulgaria - Ngày Giải Phóng

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Sofia
9/3/2020

Kazakstan - Ngày Công Nhân

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Kazakhstan

Nga - Ngày Công Nhân

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mát-xcơ-va

Sri Lanka - Ngày Trăng Tròn Madin

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Colombo

Ukraine - Ngày Phụ Nữ

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ukraine

Ấn Độ - Thánh Lễ Holi

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ
10/3/2020

Israel - Ngày Lễ Purim

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Tel Aviv
11/3/2020

Lithuania - Ngày Độc Lập

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Vilnius
12/3/2020

Mauritius - Ngày Quốc Gia

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Mauritius

Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย हिंदी
Đăng Xuất
Có chắc chắn bạn muốn đăng xuất không?
Không
Hủy
Đang Lưu Thay Đổi

+