Không có kết quả nào phù hợp với tìm kiếm của bạn
Đăng nhập để lưu thiết đặt của bạn
(GMT -11:00)Midway Island (GMT -11:00)Samoa (GMT -10:00)Hawaii (GMT -8:00)Alaska (GMT -7:00)Arizona (GMT -7:00)Baja California (GMT -7:00)Pacific Time (US & Canada) (GMT -6:00)Chihuahua, La Paz, Mazatlan (GMT -6:00)Mountain Time (US & Canada) (GMT -5:00)Bogota, Lima, Quito (GMT -5:00)Central America (GMT -5:00)Central Time (US & Canada) (GMT -5:00)Guadalajara, Mexico City, Monterrey (GMT -5:00)Saskatchewan (GMT -4:00)Asuncion (GMT -4:00)Caracas (GMT -4:00)Cuiaba (GMT -4:00)Eastern Time (US & Canada) (GMT -4:00)Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan (GMT -4:00)Guyana (GMT -4:00)Indiana (East) (GMT -4:00)La Paz (GMT -4:00)Manaus (GMT -4:00)Puerto Rico (GMT -3:00)Atlantic Time (Canada) (GMT -3:00)Brasilia (GMT -3:00)Buenos Aires (GMT -3:00)Cayenne (GMT -3:00)Cayenne, Fortaleza (GMT -3:00)Fortaleza (GMT -3:00)Montevideo (GMT -3:00)Santiago (GMT -2:30)Newfoundland (GMT -2:00)Greenland (GMT -1:00)Cape Verde Is. (GMT)Azores (GMT)Coordinated Universal Time (GMT)Monrovia, Reykjavik (GMT +1:00)Casablanca (GMT +1:00)Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT +1:00)West Central Africa (GMT +2:00)Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna (GMT +2:00)Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague (GMT +2:00)Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris (GMT +2:00)Cairo (GMT +2:00)Harare (GMT +2:00)Harare, Pretoria (GMT +2:00)Pretoria (GMT +2:00)Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb (GMT +2:00)Windhoek (GMT +3:00)Amman (GMT +3:00)Athens (GMT +3:00)Baghdad (GMT +3:00)Beirut (GMT +3:00)Bucharest (GMT +3:00)Damascus (GMT +3:00)Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius (GMT +3:00)Istanbul (GMT +3:00)Jerusalem (GMT +3:00)Kuwait, Riyadh (GMT +3:00)Minsk (GMT +3:00)Minsk (GMT +3:00)Moscow, St. Petersburg, Volgograd (GMT +3:00)Nairobi (GMT +4:00)Abu Dhabi, Muscat (GMT +4:00)Baku (GMT +4:00)Port Louis (GMT +4:00)Tbilisi (GMT +4:00)Yerevan (GMT +4:30)Kabul (GMT +4:30)Tehran (GMT +5:00)Ekaterinburg (GMT +5:00)Islamabad, Karachi (GMT +5:00)Tashkent (GMT +5:30)Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi (GMT +5:30)Sri Jayawardenepura (GMT +5:45)Kathmandu (GMT +6:00)Almaty (GMT +6:00)Dhaka (GMT +6:30)Yangon (Rangoon) (GMT +7:00)Bangkok, Hanoi (GMT +7:00)Bangkok, Hanoi, Jakarta (GMT +7:00)Jakarta (GMT +7:00)Krasnoyarsk (GMT +7:00)Novosibirsk (GMT +8:00)Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi (GMT +8:00)Irkutsk (GMT +8:00)Kuala Lumpur (GMT +8:00)Kuala Lumpur, Singapore (GMT +8:00)Perth (GMT +8:00)Singapore (GMT +8:00)Taipei (GMT +8:00)Ulaanbaatar (GMT +9:00)Osaka, Sapporo, Tokyo (GMT +9:00)Seoul (GMT +9:00)Yakutsk (GMT +9:30)Adelaide (GMT +9:30)Darwin (GMT +10:00)Brisbane (GMT +10:00)Canberra, Melbourne, Sydney (GMT +10:00)Guam (GMT +10:00)Guam, Port Moresby (GMT +10:00)Hobart (GMT +10:00)Magadan, Vladivostok (GMT +10:00)Port Moresby (GMT +11:00)New Caledonia (GMT +11:00)Solomon Is. (GMT +11:00)Solomon Is., New Caledonia (GMT +11:00)Yuzhno-Sakhalinsk (GMT +12:00)Auckland, Wellington (GMT +12:00)Eniwetok, Kwajalein (GMT +12:00)Fiji (GMT +13:00)Nuku'alofa
Bộ lọc Lịch Kinh tế
Chọn Quốc gia
Tùy chọn
Chọn Quốc Gia
Thiết lập Quan trọng
Chọn Hạng Mục
Tùy chọn
Chọn Hạng Mục
Bộ lọc 09:20:04 (GMT +1:00)
16/9/2019

Ngày nghỉ

Nhật Bản - Ngày Kính Lão

Chú giải

Bài nói chuyện
Ấn Bản Sơ Bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu
Mức Biến Động Mong Đợi Thấp
Mức Biến Động Mong Đợi Trung Bình
Mức Biến Động Mong Đợi Cao

Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Polski Português (Portugal) Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย हिंदी
Đăng Xuất
Có chắc chắn bạn muốn đăng xuất không?
Không
Hủy
Đang Lưu Thay Đổi

+