Không có kết quả nào phù hợp với tìm kiếm của bạn
Alibaba Group Holdings Ltd ADR (BABA)

Alibaba Group Holdings Ltd ADR (BABA)

NYSE
182.35 -2.90 -1.57%
06:30:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo USD
Trước giờ mở cửa 183.00 +0.65 +0.36% 20:24:16 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Tạo một Danh Mục Mới
HủyKhởi tạo
Đã thêm thành công một danh mục đầu tư mới

Bảng Báo Cáo Thu Nhập

Tổng doanh thu Thu nhập ròng
30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018
119017 114924 93498 117278
53471 54937 37888 56465
20364 24375 8765 26798
72540 21252 25830 33052
Cuối Kỳ:
Tổng doanh thu
Lợi nhuận gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập ròng
Lãi gộpTTM 45.59%
Lãi gộp kinh doanhTTM 18.06%
Hệ số biên lợi nhuận ròngTTM 35.01%
Thu nhập trên đầu tưTTM 22.55%

Bảng Cân Đối Kế Toán

Tổng tài sản Tổng nợ phải trả
30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018
1159577 1018854 965076 917943
549272 490730 466000 449885
610305 528124 499076 468058
Cuối Kỳ:
Tổng tài sản
Tổng nợ phải trả
Tổng vốn sở hữu
Hệ số thanh toán nhanhMRQ -
Tỷ số thanh toán hiện thờiMRQ 1.38
Nợ trên vốn cổ phần dài hạnMRQ 19.91%
Tổng nợ trên vốn cổ phầnMRQ 23.87%

Dòng Tiền

Tiền mặt Thay đổi tiền mặt ròng
30/09/2019 6 Tháng 30/06/2019 3 Tháng 31/03/2019 12 Tháng 31/12/2018 9 Tháng
81938 34612 150975 132422
-42489 -21136 -151060 -134309
6599 4493 -7392 -8111
49778 19346 -4232 -5611
Cuối Kỳ:
Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh
Tiền mặt từ hoạt động đầu tư
Tiền mặt từ hoạt động tài chính
Thay đổi tiền mặt ròng
Dòng tiền/Cổ phầnTTM 10.1
Doanh thu/Cổ phầnTTM 24.16
Dòng Tiền Kinh Doanh 33.59%

Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย हिंदी
Đăng Xuất
Có chắc chắn bạn muốn đăng xuất không?
Không
Hủy
Đang Lưu Thay Đổi

+